วิธีการสินเชื่อ p2p ในประเทศไทย

วิธีการใช้

การทำสินเชื่อแบบ p2p ที่ย่อมาจาก peer to peer lending เป็นแนวทางในการกู้เงินแบบใหม่ โดยเป็นการทำธุรกรรมสินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ ซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นผ่านบนแพลตฟอร์มออนไลน์และไม่ผ่านสถาบันการเงิน

การทำสินเชื่อ p2p นี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และบริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มคือ Zopa ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาปล่อยกู้บนแพลตฟอร์มมากกว่า 500,000 ราย และมีผู้มาขอกู้ราวๆ 60,000 ราย โดยเงินกู้รวมแล้วเป็นจำนวนกว่า 71,500 ล้านบาท

ส่วนเจ้าที่ให้บริการสินเชื่อ p2p ที่เป็นเจ้าใหญที่สุดคือบริษัทสัญชาติอเมริกัน Lending Club ซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2016 และมีมูลค่าเงินกู้บนแพลตฟอร์มมากถึง 860,000 ล้านบาท

ทำไมดอกเบี้ยจากการกู้สินเชื่อ p2p ถึงต่ำ

การกู้ยืมเงินด้วยวิธีนี้นอกจากจะรวดเร็วกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั่วไปแล้ว ยังมีดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย เนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องเช่าที่ ซึ่งช่วยลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าติดตั้งออฟฟิส ไม่ต้องมีพนักงงานในออฟฟิสมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนในการทำธุรกิจที่สถาบันการเงินทั่วไปต้องมี พอเป็นแพลต์ฟอร์มที่ให้บริการแบบเดียวกันนี้จึงทำให้ดอกเบี้ยต่ำลงได้

การกู้เงินหรือลงทุนในฐานะผู้ปล่อยกู้ด้วยสินเชื่อนี้ผิดกฏหมายหรือไม่

ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะมีมานานในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยเรานั้นยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่มาก จึงทำให้ยังไม่มีกฏหมายหรือบัญญัติใดๆที่ระบุเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจแพลตฟอร์มในลักษณะนี้โดยเฉพาะ

แต่หากธุรกิจนี้เติบโตขึ้นในอนาคตก็มีสิทธิ์ได้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถประกาศให้การทำธุรกรรมสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะการให้กู้แบบสินเชื่อต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอดำเนินการ ซึ่งหากธุรกิจไหนที่เปิดทำการอยู่ในขณะที่มีการประกาศนั้นก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาติประกอบการภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการออกประกาศ เพื่อที่จะให้ธุรกิจได้ดำเนินต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคำสั่งว่าให้ยุติกิจการ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืม

โดยทั่วไปแล้วกฏคร่าวๆเกี่ยวคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ถ้าหากมีสินทรัพย์ก็สามารถนำมาแจ้งเป็นหลักค้ำประกันได้ เช่น รถยนต์(โดยอาจจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ รุ่นรถ อายุของรถ) บ้าน และจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีพ รายได้ วงเงินที่ต้องการ จุดประสงค์ในการใช้ และระยะเวลาที่จะขอยืม เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา

หากมีธุรกิจก็อาจจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจมาเปิดเผย เช่น อายุของกิจการ รายได้ มาช่วยประกอบการพิจารณา แต่หากวงเงินไม่มากก็อาจจะไม่ต้องโชว์รายละเอียดมากมาย เพียงแต่ต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นเกียวกับผู้ขอกู้ วิธีการสินเชื่อ p2p

Peer To Peer Lending: The Alternative Lending Option

When time is the main factor in everything especially finance, we have developed the lending option to its best, easier and faster than the old ways. Peer To Peer Lending or simply known as P2P, is one of the best alternative lending options using online platform to connect the lenders and borrowers without middleman. The companies providing this financial service are like a controller for both parties to make the transaction smooth and transparent.

              The best thing about Peer To Peer Lending is convenience as it is easy to access via the Internet. This makes the borrowers and the lenders do not have to travel to the companies. Moreover, the speed and flexibility are set up to better motivate the borrowers. Peer to Peer Lending is another level of financial transaction service. With the introduction of online loan market to offer users in the form of a simple click, you will be able to apply as a borrower and lender within a few steps. Using online platform is the way that companies can save on investment cost, making the service charge and interest rate lower as well.

              Peer To Peer Lending has been successful in many countries, including the United States with two major markets, Lending Club and Prosper where millions of people have already approved loan up to $2 billion. And another country in Asia like China with over 3,000 online loan market platforms which considered to be the biggest loan market over $7 billion.               Somehow, Peer To Peer Lending is still a pending hope here when the Commercial Bank of Thailand is still in a process of drafting the law for Peer To Peer Lending business providers. Many Fintech companies in Thailand such as Satang Dee,Peer Power, Beehive, and Daingern are patiently waiting for their dreams to come true eventually the good news has been announced that the law is close to completion and the BOT is ready to submit the information for evaluation by the end of this year. Legalizing Peer To Peer Lending will help reduce the risk to both borrowers and lenders and gain more confidence to the investment market in Thailand.