Monthly Archives: June 2019

วิธีการสินเชื่อ p2p ในประเทศไทย

วิธีการใช้

การทำสินเชื่อแบบ p2p ที่ย่อมาจาก peer to peer lending เป็นแนวทางในการกู้เงินแบบใหม่ โดยเป็นการทำธุรกรรมสินเชื่อโดยตรงระหว่างผู้กู้และผู้ปล่อยกู้ ซึ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นผ่านบนแพลตฟอร์มออนไลน์และไม่ผ่านสถาบันการเงิน

การทำสินเชื่อ p2p นี้เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และบริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มคือ Zopa ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาปล่อยกู้บนแพลตฟอร์มมากกว่า 500,000 ราย และมีผู้มาขอกู้ราวๆ 60,000 ราย โดยเงินกู้รวมแล้วเป็นจำนวนกว่า 71,500 ล้านบาท

ส่วนเจ้าที่ให้บริการสินเชื่อ p2p ที่เป็นเจ้าใหญที่สุดคือบริษัทสัญชาติอเมริกัน Lending Club ซึ่งปัจจุบันเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งเปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2016 และมีมูลค่าเงินกู้บนแพลตฟอร์มมากถึง 860,000 ล้านบาท

ทำไมดอกเบี้ยจากการกู้สินเชื่อ p2p ถึงต่ำ

การกู้ยืมเงินด้วยวิธีนี้นอกจากจะรวดเร็วกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั่วไปแล้ว ยังมีดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย เนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ไม่จำเป็นต้องเช่าที่ ซึ่งช่วยลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าติดตั้งออฟฟิส ไม่ต้องมีพนักงงานในออฟฟิสมาก สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุนในการทำธุรกิจที่สถาบันการเงินทั่วไปต้องมี พอเป็นแพลต์ฟอร์มที่ให้บริการแบบเดียวกันนี้จึงทำให้ดอกเบี้ยต่ำลงได้

การกู้เงินหรือลงทุนในฐานะผู้ปล่อยกู้ด้วยสินเชื่อนี้ผิดกฏหมายหรือไม่

ถึงแม้ว่าธุรกิจนี้จะมีมานานในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยเรานั้นยังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่มาก จึงทำให้ยังไม่มีกฏหมายหรือบัญญัติใดๆที่ระบุเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจแพลตฟอร์มในลักษณะนี้โดยเฉพาะ

แต่หากธุรกิจนี้เติบโตขึ้นในอนาคตก็มีสิทธิ์ได้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถประกาศให้การทำธุรกรรมสินเชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะการให้กู้แบบสินเชื่อต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอดำเนินการ ซึ่งหากธุรกิจไหนที่เปิดทำการอยู่ในขณะที่มีการประกาศนั้นก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาติประกอบการภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการออกประกาศ เพื่อที่จะให้ธุรกิจได้ดำเนินต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคำสั่งว่าให้ยุติกิจการ

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืม

โดยทั่วไปแล้วกฏคร่าวๆเกี่ยวคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ถ้าหากมีสินทรัพย์ก็สามารถนำมาแจ้งเป็นหลักค้ำประกันได้ เช่น รถยนต์(โดยอาจจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ รุ่นรถ อายุของรถ) บ้าน และจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีพ รายได้ วงเงินที่ต้องการ จุดประสงค์ในการใช้ และระยะเวลาที่จะขอยืม เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา

หากมีธุรกิจก็อาจจะต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจมาเปิดเผย เช่น อายุของกิจการ รายได้ มาช่วยประกอบการพิจารณา แต่หากวงเงินไม่มากก็อาจจะไม่ต้องโชว์รายละเอียดมากมาย เพียงแต่ต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นเกียวกับผู้ขอกู้ วิธีการสินเชื่อ p2p